Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty Cổ phần Hòa Bình Pharma
  • Nhà máy GMP
  • Đồng Sẽ- Nhuận Trạch - Lương Sơn Hòa Bình
  • Văn phòng đại diện Hà Nội
  • 0982110066
  • info@hoabinhpharma.com